BOS training & advies

in zorg en welzijn

Ben jij teamleider of manager in de zorg- en welzijnssector? En wil je training of advies over wat er speelt in jouw team of organisatie? 

Wil je een verbeterslag maken op het gebied van methodisch werken en de kwaliteit van zorg op orde brengen? 

Of wil je direct aan de slag met de verbeterpunten uit de aanwijzing van de inspectie?

Herken je de volgende punten in jouw team of organisatie?

 • Medewerkers ervaren een hoge werkdruk, werken veel ad hoc en geven aan geen tijd te hebben om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren 
 • Medewerkers geven aan zich niet gehoord en gesteund te voelen
 • Medewerkers zitten niet op één lijn en werken niet volgens de afspraken
 • Medewerkers durven elkaar niet aan te spreken op het handelen
 • Er is onduidelijkheid over wie wat doet, waardoor zaken blijven liggen en ergernis ontstaat

Of heeft de inspectie het volgende geconstateerd?

 • Er wordt niet of onvoldoende methodisch gerapporteerd
 • Medewerkers kennen de cliënten niet goed of onvoldoende
 • Er wordt te weinig rekening gehouden met de wensen, behoeften en de doelen van de cliënten
 • Het evalueren en/ of bijstellen van het ‘plan’ vindt niet (tijdig) plaats
 • Medewerkers zijn niet op de hoogte en/ of werken niet volgens de ondersteuningsafspraken, risico’s en geldende protocollen
 • Cliëntdossiers zijn niet actueel of onvolledig

En wil je graag dat

 • Er methodisch wordt gewerkt in plaats van ad hoc en ieder op zijn eigen wijze?
 • De onderlinge samenwerking en communicatie verbetert?
 • De werkprocessen beter op elkaar afgestemd zijn?
 • Er duidelijkheid is over wie doet wat en wanneer in de Plan- Do- Check- Act cyclus?
 • Medewerkers kritisch durven te reflecteren op eigen vaardigheden en handelen?
 • Er meer persoonsgericht wordt gewerkt?
 • De kwaliteit van de rapportages & mondelinge overdracht verbetert?
 • De cliëntdossiers up-to-date zijn, dus actueel én volledig?

MAATWERK VOOR IEDERE ORGANISATIE

Omdat wat er speelt in iedere organisatie of team nét weer even anders is, ontwikkel ik mijn aanbod altijd op maat. Daardoor is het altijd uniek en passend bij de behoeften van het team of organisatie.

DIENSTEN BOS TRAINING & ADVIEs

TRAINING - COACHING - ADVIES

Verbeter de basis en kwaliteit van zorg in jouw team of organisatie.

Meer informatie

VERBETERTRAJECT

Direct aan de slag met de verbeterpunten uit de aanwijzing van de Inspectie.

Meer informatie

kennismaken

Wil je kennismaken? Lees dan meer over mij bij Linda Vertelt of neem vrijblijvend contact met me op. Ik ben bereikbaar op 06 – 30963858 of stuur een e-mail naar info@bostrainingenadvies.nl