wat anderen zeggen

Geen organisatie of team is hetzelfde. Daarom kijk ik kritisch naar wat het beste past bij jouw situatie. Nieuwsgierig naar ervaringen van eerdere klanten? 

Op locatie Schoonegge werd te weinig methodisch gewerkt. Ook was nog niet voldoende in kaart gebracht hoe het methodisch werken goed kon aansluiten bij de eisen van de gemeente en de visie en missie van Perspektief. Na een onrustige periode met veel verloop was het team nu bijna op volle sterkte, maar waren werkprocessen en teamafspraken nog niet gemaakt.

Linda heeft geholpen de theorie (wat is er nodig) te vertalen in hoe gaan we dat dan doen? Deze vertaling naar methodisch werken is knap geformuleerd en in een training gegoten die perfect aansloot bij de wensen van team en management.

Na de trainingen is Linda via coaching-on-the-job aan de slag gegaan met het team; individueel en in teamverband heeft ze ons team een waanzinnige start gegeven om echt met het geleerde aan de slag te gaan!

Tot slot is Linda aan de slag gaan met teamdagen, waarbij teamontwikkeling en teambuilding op een zeer goede manier aan bod zijn gekomen. Dit heeft geleid tot een teamontwikkelplan, waarmee het team verder kan!

Het resultaat van dit traject is dat het methodisch werken is geïmplementeerd en er werkprocessen zijn opgesteld die er mede voor zorgen dat het geleerde blijvend in de praktijk wordt gebracht. Daarnaast is het team dichter bij elkaar gekomen en gaat de samenwerking en communicatie beter. Dit alles zorgt ervoor dat de begeleiding van onze cliënten meer positieve resultaten oplevert!

Het samenwerken met Linda heb ik al met al enorm fijn gevonden. Linda is een warme en betrokken vrouw. Ze is een kei in het herkennen van de vraag en de opdracht en ze kan deze enorm goed vertalen in trainingen en coaching. Linda gaat ervoor, geeft niet op en dat alles met een openheid en enthousiasme welke aanstekelijk werken. Dus, schroom niet en maak een afspraak met Linda!

Lianne Wittekoek

Teammanager - Perspektief locatie Schoonegge

In het kader van de professionalisering van de medewerkers van Sonneburgh zijn er dit jaar een aantal leerlijnen ontwikkeld, waaronder de leerlijn persoonsgerichte zorg. Ik heb Linda hiervoor benaderd vanuit een eerdere ervaring met haar manier van werken, kennis en ervaring. Ze heeft de inhoud van de leerlijn persoonsgerichte zorg met ondersteuning van de coaches van het programma Waardigheid en Trots ontwikkeld.

Linda heeft de medewerkers meegenomen in een introductie van persoonsgerichte zorg en ondersteuning: waar heb je in de dagelijkse uitvoering wel invloed op? En wat kan je als medewerker al wel toepassen in de praktijk? In de training stond de inhoud centraal: het levensverhaal van de bewoner als uitgangspunt zien, het toepassen van basis houding, luister en gespreksvaardigheden en een kleine introductie in het methodisch werken met het zorgplan.

Het is zeker de investering waard geweest. Medewerkers hebben enthousiast gereageerd. Het is een goed startpunt geweest van het meer persoonsgericht gaan werken. Medewerkers kregen praktische tips hoe ze dit kunnen toepassen. We hebben Linda gevraagd om ook de leerlijn methodisch werken, die in het najaar zal worden gegeven te ontwikkelen.

Linda is een prettig persoon, die heel open de ander benadert. Ze heeft heel veel praktijkervaring, is enthousiast, creatief en schakelt makkelijk als ze ziet dat de groep andere vragen of behoeftes heeft. De inhoud staat altijd centraal. Ze verliest de rode draad van de training niet uit het oog. Ze kan een goede koppeling maken tussen theorie en praktijk. Door haar open manier van communiceren maakt ze gemakkelijk verbinding.

Lilian Lagendijk

Directeur zorg en welzijn - Stichting Sonneburgh

Op het gebied van Persoonsgericht werken liepen wij achter. Hiervoor is Linda gevraagd workshops te geven voor alle medewerkers. De workshops werden enthousiast ontvangen. Het was pakkend en herkenbaar. De aanpak van Linda was prettig en rustig. Er was tijd voor een ieder zijn ervaring en Linda ging in op wat leefde maar verloor de draad van de workshop niet uit het oog. Doordat er een opdracht verbonden zat aan de workshop, waar de teamleiders gelijk mee aan de slag gingen, bleef het niet alleen bij het volgen van de workshop maar werd het gelijk in de praktijk gebracht.

Stichting Sonneburgh

locatie Ravenswaard

In 2019 hebben we Linda gevraagd om ons binnen de organisatie te helpen bij het implementeren van methodisch werken met het ECD (Plancare). Linda heeft ons daarbij op zeer professionele en adequate wijze ondersteund in een periode die als zeer hectisch met veel veranderingen en onzekerheden was te omschrijven.

Dit is gebeurd met behulp van trainingen, coaching van persoonlijk begeleiders, maar ook door het geven van adviezen over hoe we dit op een zo goed mogelijk bij de organisatie passende methode kunnen doen. Linda deed dat op een voor haar kenmerkende stijl, waarbij zij steeds in staat was om dichtbij de vragen en ondersteuningsbehoefte te blijven van onze collega’s.

Daarnaast was de inzet van Linda onmisbaar toen we begin 2019 in hoog tempo onze dossiers op orde hebben moeten brengen. Hier heeft zij ondanks de hoge tijddruk laten zien draagvlak en draagkracht te kunnen creëren en vergroten in de nut en noodzaak van het gebruik van het ECD.

Van harte beveel ik Linda aan, al was het alleen al om het feit dat zij in korte tijd de organisatie weet te doorgronden en waar prioriteiten moeten worden gelegd.

Paul van der Nat

Beleidsmedewerker - ’s Heeren Loo Zeeland

Arduin zat in roerig water en het lukte niet om hier zonder hulp van buiten af een nieuwe impuls aan te geven. Het lukte moeilijk tot niet om het gestelde beleid tot uitvoering te brengen en hier medewerkers in mee te krijgen. Er was weinig acceptatie van medewerkers en er was weinig tot geen sprake van thema’s zoals: eigenaarschap, professionele werkhouding, als ook methodisch werken.

Linda is ingehuurd om de teams te coachen op het gebied van methodisch werken. Zij is gestart op een specifieke locatie, welke zich in een moeilijke situatie bevond en waar de Inspectie (IGJ) bij betrokken was. Hier moest in korte tijd o.a. meer methodisch en inzichtelijker gewerkt gaan worden. Dit moest snel en goed opgelost worden. Het was geen kwestie meer van ‘willen’, maar van ‘moeten’. Het team moest hierin begeleid worden. Linda heeft hier toen een plan van aanpak voor gemaakt en heeft dit zelf kunnen en mogen uitvoeren. Met als resultaat dat de gestelde doelen vanuit de Inspectie behaald zijn. Mede hierdoor is dit ook breder en op andere plekken ingezet en zijn er samen stappen gemaakt om de basis op orde te krijgen.

Linda werkt zeer methodisch. Zij kan (complexe) zaken helder krijgen en komt met een concreet plan waarbij zij iedereen weet te betrekken. Zij weet wat, waar, wie en wanneer nodig zijn om gestelde doelen en resultaten te behalen.

In de samenwerking is Linda toegankelijk en verbindend. Prettig is dat Linda eerst met alle betrokken partijen in gesprek gaat. Zij kijkt eerst naar de huidige situatie, vervolgens naar de gewenste situatie en past hier haar handelen op aan. Wat sterk is dat zij niet enkel vanuit directie kijkt, maar ook naar alle lagen die daar onder betrokken zijn. Dat zorgt voor een breder gedragen plan, wat de acceptatie verhoogd.

Ik zou Linda omschrijven als: snel, punctueel, duidelijk, assertief, methodisch en verbindend. Iemand die denken en doen goed kan combineren, als ook de theorie en de praktijk. Iemand met een duidelijk visie en een gezonde dosis lef!

Niels Wisse

Coördinator kind en gezin ’s Heeren Loo Zeeland

Binnen Arduin leidde ik het project ‘Methodisch werken met Plancare’. Arduin dacht dat het zou betekenen: van het oude systeem (Pipa) naar Plancare. Al snel bleek dat methodisch werken onder de maat was. Plannen en doelen waren niet actueel en/ of niet juist omschreven, er werd niet, slecht of juist te veel geëvalueerd, er werd niet of slecht gerapporteerd. De opdracht was de kwaliteit verbeteren, niet van het ene systeem naar het andere. 

Linda werd als inhoudsdeskundige ingehuurd om alle medewerkers te coachen rondom het methodisch werken. Vanaf het achterhalen wat de cliënt nou eigenlijk echt, zelf wil tot en met de complete cyclus van rapporteren, evalueren, bijstellen, etc. Met als resultaat dat de basis is gelegd. De plannen zijn verbeterd, actueel en naderen volledigheid. Sommige aspecten zijn nog niet afgerond. Bij recente controles door de Inspectie Gezondheidszorg is geconstateerd dat de plannen op orde waren.

Methodisch werken valt of staat met de zwakste schakel. Linda kent de hele keten en kan elke schakel daarin versterken door op inhoud te coachen. Met haar ervaring in de praktijk wordt ze nooit overvraagd, weet de vinger op de zere plek te leggen en daar iets aan te doen.

Samenwerken met Linda heb ik als prettig ervaren. Linda is een kordate vrouw van het type ‘niet lullen maar poetsen’. Heldere communicatie en geen wollige praat. En over wat ze doet en hoe, denkt ze goed na. Ze kent zowel de theorie als de praktijk. Dat geeft mij als projectleider een comfortabel gevoel, in plaats van onrust of wel aan alles wordt gedacht.

Maurice van Elburg

Infomedic - www.infomedic.nl

Linda kan door haar open en rustige houding makkelijk verbinding leggen in teams. Hierdoor krijgt zijn mensen gemotiveerd en in beweging. Linda is kritisch, zonder oordeel en eerlijk in haar communicatie. Door goed de overstijgende lijnen in het oog te houden zorgt Linda voor overzicht en rust binnen een team. Dit maakt het heel prettig samenwerken om tot een goed resultaat te komen.

Mireille Werkhoven

Senior supportwerker ’s Heeren Loo Zeeland

De wijze waarop Linda zich identificeert met uitvoerende professionals in de zorg maakt dat zij voor hen van betekenis is en voor hun leidinggevenden. Linda snapt de leerbehoefte en leerstijl van zorgprofessionals op gemiddeld MBO-niveau. Zij is vaardig in het bouwen van een leerbrug tussen ambities die de zorgprofessional drijft en organisatiedoelstellingen.

Haar verlangen om een training goed te organiseren maakt dat zij goed in contact is met de opdrachtgever. Linda vraagt goed door, neemt het initiatief om regelmatig te reflecteren op haar bijdrage en stelt bij waar nodig. Dat is ook een talent.

Linda is gedreven, zorgvuldig in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Verder een heel plezierig mens om mee samen te werken!

Mirjam van Drimmelen

www.mirjamvandrimmelen.nl

Linda straalt rust uit, ook al broeit het in een groep. Ze geeft duidelijke kaders en richtlijnen. Een discussie gaat zij niet uit de weg. Een ander voelt zich daartoe uitgenodigd, maar er moet ook doorgegaan worden. Linda bewaakt duidelijk, helder en vriendelijk deze scheidslijnen. Hierdoor is zij ‘dichtbij’, oprecht betrokken en kan zij de ander uitdagen om zelf wat te gaan leren!

Christine Francke

Manager persoonlijk regisseurs Arduin

Vanuit de werkgroep communicatie van Stichting Elckerlyc waren wij op zoek naar een organisatie die het traject, wat wij als team al hadden opgestart, zou kunnen afronden. Hiervoor hebben wij Linda van Bos Training & Advies benadert met de vraag om een Team Ontwikkel Plan te maken samen met het hele team.

Het was een doelgerichte middag met een TOP als eindproduct. Een plan waar we allemaal achter staan en waar we praktisch mee aan de slag kunnen. Linda heb ik ervaren als kundig, duidelijk, een goede tijdbewaakster en in contact is zij toegankelijk.

Leonie Foeit

Ambulant begeleider Stichting Elckerlyc

kennismaken

Wil je kennismaken? Lees dan meer over mij bij Linda Vertelt of neem vrijblijvend contact met me op. Ik ben bereikbaar op 06 – 30963858 of stuur een e-mail naar info@bostrainingenadvies.nl