verbetertraject

Heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onlangs een aanwijzing opgelegd voor één of meerdere locaties in jouw organisatie? En wil je met de verbeterpunten aan de slag?

Direct aan de slag met verbeterpunten

Heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onder andere het volgende geconstateerd?

 • Er wordt niet of onvoldoende methodisch gerapporteerd
 • Medewerkers kennen de cliënten niet goed of onvoldoende
 • Er wordt te weinig rekening gehouden met de wensen, behoeften en de doelen van de cliënten
 • Het evalueren en/ of bijstellen van het ‘plan’ vindt niet (tijdig) plaats
 • Medewerkers zijn niet op de hoogte en/ of werken niet volgens de ondersteuningsafspraken, risico’s en geldende protocollen
 • Cliëntdossiers zijn niet actueel of onvolledig

 

In de aanwijzing staat ook beschreven hoeveel tijd jullie als organisatie krijgen om te werken aan het verbeteren van deze punten. Dit verschilt per situatie en is afhankelijk van de ernst van de situatie en de risico’s. Maar, dat er iets moet gebeuren en uitstel niet meer mogelijk is, is duidelijk. 

Extra ondersteuning in deze situatie, ook van buitenaf, kan dan helpen om zo de kwaliteit van zorg weer op orde te krijgen. Ik kan jouw organisatie helpen bij onder andere het verbeteren van:

 • De rapportages & mondelinge overdracht
 • Methodische werken (PDCA-cyclus)
 • (Multidisciplinaire) samenwerken
 • De werkprocessen
 • Zelfreflectie & teamreflectie
 • Persoonsgerichte zorg
 • Cliëntdossiers op orde: actueel en volledig
 
Staat jouw onderwerp er dus niet tussen? Laat het me weten en neem gerust contact met me op. Samen kunnen we kijken wat ik voor jouw team of organisatie kan betekenen of dat ik de juiste persoon ken binnen mijn netwerk.
 

Lillian Myrie

‘Medewerkers hebben maanden, soms jaren hard gewerkt met de intentie: goede zorg te bieden, het beste willen voor de cliënt. Dat dit dan niet is gelukt, is pijnlijk. En dat is begrijpelijk. Daar wil je aandacht voor hebben, maar er ‘moeten’ ook zaken aangepakt worden en dat soms op hele korte termijn.’

 

HET VERBETERTRAJECT

Wanneer een aanwijzing en maatregelen zijn opgelegd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontstaat er ook veel onrust in het team, bij individuele medewerkers, maar ook bij cliënten. De verbeterpunten uit de aanwijzing komen vaak niet onverwachts of zijn niet onbekend, maar het heeft toch zeker veel impact. Medewerkers hebben maanden, soms jaren hard gewerkt met de intentie: goede zorg te bieden, het beste willen voor de cliënt. Dat dit dan niet is gelukt, is pijnlijk. En dat is begrijpelijk. Frustratie, je onveilig voelen, onzekerheid en onmacht zijn onder andere in deze complexe situaties herkenbare emoties. Daar wil je aandacht voor hebben, maar er ‘moeten’ ook  zaken aangepakt worden en dat soms op hele korte termijn.

De voorbereiding
Wat er speelt, dus welke onderdelen er vragen om een verbetering en welke maatregelen er genomen moeten worden, is helder. Dit staat namelijk al uitgebreid beschreven in de aanwijzing van de Inspectie. Toch is een intakegesprek een belangrijke eerste stap. Allereerst om kennis te maken met elkaar. Weten met wie je te maken hebt. Maar ook voor mij om achtergrond informatie te krijgen over de organisatie, het team en de locatie. Zo krijg ik duidelijk wat jullie vraag aan mij is en bij welke specifieke onderdelen ik jullie kan helpen. Tijdens het gesprek zal ik ook daar op doorvragen, zodat duidelijk wordt wat de verwachtingen zijn. En jullie weten meteen na dit intake gesprek waar ik jullie wel of niet mee kan helpen. En dat is fijn, zeker wanneer er deadline is en er dus haast bij is.

Voorstel en plan van aanpak
Met alle informatie die ik van jullie gekregen heb maak ik een voorstel en deze ontvangen jullie kort na het intakegesprek. Dit voorstel bevat ook een plan van aanpak. Deze is gebaseerd op wat ik denk hoe het beste het resultaat behaald kan worden binnen de gestelde termijn van de Inspectie én in welke volgorde deze het beste ingezet kunnen worden. Uiteraard licht ik deze nog toe in een gesprek, aan tafel of telefonisch. Want, samenwerken en afstemming met de betrokkenen is in zulke complexe situaties noodzakelijk.

Aan de slag 
Het aanbod van Bos Training & Advies tijdens een verbetertraject is divers, uniek en passend bij jouw team of organisatie. De verschillende opties, welke beschreven staan in het voorstel en plan van aanpak, kunnen onder andere zijn:

coaching-on-the-job

Het coachen van medewerkers op de werkplek. Dus, meelopen tijdens diensten met medewerkers gedurende een periode, daar waar de zorg & ondersteuning aan de cliënten plaatsvindt. Dat is intensief, maar ook efficiënt én het wordt door medewerkers ervaren als prettig. Er is namelijk aandacht en tijd voor wat er speelt bij de individuele medewerker en in het team. En daarnaast wordt er ook gewerkt aan de  verbeterpunten uit de aanwijzing van de Inspectie.

Door het principe: ‘voordoen – samen doen – zelf doen’, het geven van opbouwende feedback tijdens het coachen, wordt de nieuwe kennis, houding en vaardigheden sneller eigen gemaakt. Met het resultaat dat  er zichtbare verbeteringen zijn op de specifieke punten uit de aanwijzing van de Inspectie. Het voordeel van Coaching- on- the- Job is dat dit direct ingezet kan worden. En dat is fijn, zeker wanneer er een deadline is en er op korte termijn verbeteringen moeten zijn.

training

Lekker concreet en praktisch. Dat is kenmerkend voor trainingen en workshop. Ik leg ingewikkelde theorie graag helder uit met concrete voorbeelden en praktische oefeningen. Zodat het voor medewerkers duidelijk en herkenbaar wordt. De trainingen worden op maat gemaakt en kunnen ingezet worden wanneer er voldoende tijd is om deze te ontwikkelen. Dit hangt af van hoeveel tijd jullie hebben gekregen van de Inspectie om te werken aan de verbeterpunten en het op orde brengen van de kwaliteit van zorg.

Voor het ontwikkelen van de trainingen ga ik, naast het intakegesprek met jou als opdrachtgever over de wensen en behoeften, ook in gesprek met andere betrokkenen. Dit kunnen twee à drie medewerkers uit het team zijn waarvoor de training bedoeld is, maar ook andere disciplines, wanneer de training voor de hele organisatie bedoeld is. Op deze manier wordt de volledige informatie verzameld over het doel en de inhoud van de training.

Daarnaast maak ik voor het ontwikkelen van de training gebruik van het DA – model (Didactisch Analyse Model), zodat het aansluit bij het niveau én de leerstijlen van medewerkers op mbo- en hbo- niveau. Het resultaat: een afwisselend, interactief programma en vooraf bepaalde doelstellingen, worden hierdoor behaald.

combinatie

Coaching, training en advies kunnen afzonderlijk ingezet worden, maar een combinatie is ook mogelijk. Sterker nog, dit raad ik soms ook aan.

Tussen ‘weten’ en ‘kunnen’ zit namelijk een verschil. Tijdens trainingen gaan we aan de slag met de theorie en oefenen we uiteraard met de nieuwe opgedane kennis. Maar voor de borging, dus dat wat er geleerd is tijdens een training en dit in de praktijk te laten slagen, kan aansluitend coaching in de praktijk nodig zijn. Weet dat dit dus tot de mogelijkheden behoort.

regelmATIG CONTACT

Per mail, telefoon of een overleg aan tafel. Kwaliteit vind ik belangrijk. In de zorg & ondersteuning van de cliënten, maar ook in de ontwikkeling van trainingen en in de coaching van medewerkers. Door tussentijds te evalueren en vragen en onduidelijkheden te bespreken, kan ik tijdig, indien nodig, het ontwikkelde aanbod bijsturen.

Lees meer over mijn werkwijze

investering

De investering is afhankelijk van de vraag en wat er dus nodig is om de vooraf gestelde resultaten te behalen. Ik kom daarom graag bij je langs voor een intakegesprek, zodat ik een voorstel kan maken. Hierna is het duidelijk wat de investering is. Het intakegesprek en het voorstel zijn geheel vrijblijvend en kosteloos. Op het moment dat jij/ jullie hiermee akkoord gaan, spreken we een startdatum af.

kennismaken

Wil je kennismaken? Lees dan meer over mij bij Linda Vertelt of neem vrijblijvend contact met me op. Ik ben bereikbaar op 06 – 30963858 of stuur een e-mail naar info@bostrainingenadvies.nl