Training - Coaching - Advies

Wil je een verbeterslag maken op het gebied van methodisch werken én de kwaliteit van zorg op orde brengen? 

Verbeter de zorg in jouw team of organisatie

Ben jij teamleider of manager in de zorg- en welzijnssector? Herken je de volgende punten in jouw team of organisatie? 

 • Medewerkers ervaren een hoge werkdruk, werken veel ad hoc en geven aan geen tijd te hebben om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren
 • Rapporteren, rapportages lezen, de mondelinge overdracht, intervisie etc. schiet er dan als eerste bij in, omdat de beperkte tijd die zij hebben willen besteden aan de zorg en ondersteuning van de cliënten
 • Medewerkers geven aan zich niet gehoord en gesteund te voelen
 • Medewerkers zitten niet op één lijn en werken niet volgens de afspraken
 • Medewerkers durven elkaar niet aan te spreken op het handelen
 • Er is onduidelijkheid over wie wat doet, waardoor zaken blijven liggen en ergernis ontstaat
 • Cliëntdossiers zijn niet actueel en volledig

 

Herken je deze punten? En wil je graag advies over of aan de slag met het verbeteren van methodisch werken én het op orde brengen van de kwaliteit van zorg? Ik kan jouw team en/ of organisatie helpen bij onder andere het verbeteren van:

 • De rapportages & mondelinge overdracht
 • Plan-Do-Check-Act cyclus
 • (Multidisciplinair) samenwerken
 • Werkprocessen
 • Zelfreflectie & teamreflectie
 • Persoonsgerichte zorg
 • Bestaand ECD of implementatie van een nieuw ECD
 • Cliëntdossiers (ECD) op orde: actueel en volledig

 

Methodisch werken is de basis in de zorg. De basis, dat lijkt simpel, maar dat is het niet. In de praktijk is methodisch werken veelomvattend en complex. 

Staat jouw onderwerp er dus niet tussen? Laat het me weten en neem gerust contact met me op. Samen kunnen we kijken wat ik voor jouw team of organisatie kan betekenen of dat ik de juiste persoon ken binnen mijn netwerk.

 

Lillian Myrie

‘Methodisch werken is de basis in de zorg. De basis, dat lijkt simpel, maar dat is het niet. In de praktijk is methodisch werken veelomvattend en complex.’

HET VERBETERTRAJECT

De voorbereiding
Omdat geen één organisatie of team hetzelfde is, ontwikkel ik de verbetertrajecten altijd op maat. Het is daardoor altijd uniek en passend bij de behoeften van het team en/ of organisatie. Om niets over het hoofd te zien en om duidelijk te krijgen waar de behoeften en knelpunten liggen van het team en/ of organisatie, vraag ik je tijdens een intakegesprek het hemd van het lijf.

Dit doe ik met behulp van Het Huis van Kwaliteit. Dit is een model dat ik heb ontwikkeld en wat ik gebruik om ‘breed’ te kijken naar wat er speelt. Want, investeren in training en coaching wat achteraf niet aanslaat of de plank misslaat, dat wil jij niet en ik ook niet. Lees meer over mijn werkwijze en over Het Huis van Kwaliteit.

Voorstel en plan van aanpak
Met alle informatie die ik van jullie gekregen heb maak ik een voorstel en deze ontvangen jullie kort na het intakegesprek. Dit voorstel bevat ook een plan van aanpak. Deze is gebaseerd op wat ik denk hoe het beste het resultaat behaald kan worden, in welke volgorde deze het beste ingezet kunnen worden. Uiteraard licht ik deze nog toe in een gesprek, aan tafel of telefonisch.

Aan de slag 
Het aanbod van Bos Training & Advies tijdens een verbetertraject is divers, uniek en passend bij jouw team of organisatie. De verschillende opties, welke beschreven staan in het voorstel en plan van aanpak, kunnen onder andere zijn:

coaching-on-the-job

Het coachen van medewerkers op de werkplek. Dus, meelopen tijdens diensten met medewerkers gedurende een periode, daar waar de zorg & ondersteuning aan de cliënten plaatsvindt. Dat is intensief, maar ook efficiënt én het wordt door medewerkers ervaren als prettig.

Er is namelijk aandacht en tijd voor wat er speelt bij de individuele medewerker als in het gehele team. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van de functie en de doelgroep waarmee de medewerker werkt én de onderlinge samenwerking met collega’s.

Door het principe: ‘voordoen – samen doen – zelf doen’, het geven van opbouwende feedback tijdens het coachen, wordt de nieuwe kennis, houding en vaardigheden sneller eigen gemaakt. Met als resultaat dat er zichtbare verbeteringen zijn op het gebied van methodisch werken en kwaliteit van zorg.

training

Lekker concreet en praktisch. Dat is kenmerkend voor de trainingen en workshops. Ik leg ingewikkelde theorie graag helder uit met concrete voorbeelden en praktische oefeningen. Zodat het voor medewerkers duidelijk en herkenbaar wordt.

Voor het ontwikkelen van de trainingen ga ik, naast het intakegesprek met jou als opdrachtgever over de wensen en behoeften, ook in gesprek met andere betrokkenen. Dit kunnen twee à drie medewerkers uit het team zijn waarvoor de training bedoeld is, maar ook andere disciplines, wanneer de training voor de hele organisatie bedoeld is. Op deze manier wordt de volledige informatie verzameld over het doel en de inhoud van de training. Zo krijg ik een goed beeld van wat er precies speelt.

Daarnaast maak ik voor het ontwikkelen van de training gebruik van het DA – model (Didactisch Analyse Model), zodat het aansluit bij het niveau én de leerstijlen van medewerkers op mbo- en hbo- niveau. Het resultaat: een afwisselend, interactief programma en vooraf bepaalde doelstellingen, worden hierdoor behaald.

Een try-out training van het ontwikkelde aanbod behoort ook tot de mogelijkheden. Sterker nog, wanneer er een training wordt ontwikkeld voor een langer traject en/ of voor alle medewerkers van een organisatie, raad ik een try-out training zelfs aan. Dit is namelijk een perfecte manier om te zien en ervaren of de training goed aansluit. Want iedere trainer weet: je kunt iets geweldigs bedacht hebben op papier, in de praktijk verloopt dit regelmatig anders. Indien nodig, kan ik de training aanpassen, voordat deze wordt gegeven aan de overige medewerkers van de organisatie.

QuickScan - zorg

Ontdek wat er nodig is. Dat kan met een QuickScan. Bijvoorbeeld  wanneer er al regelmatig geïnvesteerd is in trainingen en scholing en dit op lange termijn geen blijvend resultaat heeft opgeleverd. Of wanneer je ervan overtuigd bent dat er iets moet gebeuren, maar je hebt geen idee wat er precies nodig is, omdat je al jaren werkzaam bent op de locatie en er middenin zit óf omdat je de medewerkers weinig ziet en er teveel afstand is van wat er op de werkvloer speelt. Ook kan het zijn dat we tijdens een intakegesprek samen tot de conclusie zijn gekomen dat er meer speelt en het complexer is dan vooraf ingeschat. Het is niet duidelijk wat nu precies de kern van het probleem is.

Door de QuickScan- Zorg krijg je dit helder, doordat er breder wordt gekeken naar wat er speelt. Dit doe ik aan de hand van Het Huis van Kwaliteit. Er wordt niet alleen naar samenwerking en communicatie tussen teamleden gekeken, maar ook naar onder andere de deskundigheid en kennis van de medewerkers, de bejegening naar cliënten, hoe de zorg rondom de cliënt is ingericht, kwaliteit van de dossiers en rapportages, en meer. Dit is belangrijk om een stevig plan van aanpak te maken dat aansluit bij de behoeften én in de juiste volgorde plaatsvindt.

Tijdens een QuickScan loop ik mee tijdens de diensten met de medewerkers. Dit kan bestaan uit een hele dienst of meerdere diensten. Niet alleen meelopen en op een gepaste afstand observeren, maar ook steek ik graag zelf de handen uit de mouwen en help ik mee waar het kan en nodig is. 

Dit vind ik leuk, maar daarnaast heeft dit als effect dat mijn aanwezigheid voor medewerkers en cliënten als prettig en natuurlijk wordt ervaren. Niets zo vervelend, dan het gevoel hebben dat er op je vingers gekeken wordt! Naast het meelopen en observeren heb ik ook gesprekken met het liefst meerdere medewerkers, van verschillende functies, om een zo breed en compleet mogelijk beeld te krijgen.

Na afloop ontvang je van mij een kwaliteitsrapport. Een duidelijk verhaal aan de hand van Het Huis van Kwaliteit, met daarin mijn waarnemingen, bevindingen en aanbevelingen in de vorm van een plan van aanpak. In een evaluatiegesprek, zal ik deze met je doornemen en toelichten.

combinatie

Coaching, training en advies kunnen afzonderlijk ingezet worden, maar een combinatie is ook mogelijk. Sterker nog, dit raad ik soms ook aan.

Tussen ‘weten’ en ‘kunnen’ zit namelijk een verschil. Tijdens trainingen gaan we aan de slag met de theorie en oefenen we uiteraard met de nieuwe opgedane kennis. Maar voor de borging, dus dat wat er geleerd is tijdens een training en dit in de praktijk te laten slagen, kan aansluitend coaching in de praktijk nodig zijn. Weet dat dit dus tot de mogelijkheden behoort.

regelmATIG CONTACT

Per mail, telefoon of een overleg aan tafel. Kwaliteit vind ik belangrijk. In de zorg & ondersteuning van de cliënten, maar ook in de ontwikkeling van trainingen en in de coaching van medewerkers. Door tussentijds te evalueren en vragen en onduidelijkheden te bespreken, kan ik tijdig, indien nodig, het ontwikkelde aanbod bijsturen.

Lees meer over mijn werkwijze

investering

De investering is afhankelijk van de vraag en wat er dus nodig is om de vooraf gestelde resultaten te behalen. Ik kom daarom graag bij je langs voor een intakegesprek, zodat ik een voorstel kan maken. Hierna is het duidelijk wat de investering is. 

Het intakegesprek en het voorstel zijn geheel vrijblijvend en kosteloos. Op het moment dat jij/ jullie hiermee akkoord gaan, spreken we een startdatum af.

kennismaken

Wil je kennismaken? Lees dan meer over mij bij Linda Vertelt of neem vrijblijvend contact met me op. Ik ben bereikbaar op 06 – 30963858 of stuur een e-mail naar info@bostrainingenadvies.nl