Werkwijze

Ik word blij van complexe situaties. Van een afstand een situatie bekijken en snel hoofd- en bijzaken scheiden. Wat is nu de essentie en wat zijn logische stappen om tot een oplossing van het probleem te komen?

HOE IK TEAMS EN ORGANISATIES HELP

Ik analyseer complexe situaties met behulp van het door mij ontwikkelde model Het Huis van Kwaliteit. Hierdoor kijk ik met gepaste afstand en objectief naar de situatie. Bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek met jou als opdrachtgever of tijdens het afnemen van de QuickScanZorg. 

Het helpt om zo de juiste doelstelling voor een training of coachtraject te bepalen. Welke stappen zijn er nodig én in welke volgorde om het beste resultaat te behalen. Daarnaast zorgt het ervoor dat ik breed kijk naar de situatie en geen zaken over het hoofd zie.

 

Lillian Myrie

‘Zien wat er speelt en wat er nodig is. Dat is wat ik kan en pas ik dan ook altijd toe. Sterker nog, dit is voor mij zelfs vanzelfsprekend. Door objectief, met een gepaste afstand en breed te kijken naar situaties, kan ik snel de vinger op de zere plek leggen. Of verbanden zien tussen oorzaak en gevolg.’

praktijkervaring

Een groot voordeel is mijn jarenlange ervaring in de praktijk. Hierdoor kan ik snel aansluiting vinden bij de medewerkers. Veel situaties die spelen op de werkvloer, zoals het ervaren van onveiligheid in het team, een hoge werkdruk of ingewikkelde casussen met cliënten, zijn voor mij heel herkenbaar. Van deze ervaringen heb ik geleerd en weet ik ook hoe het anders of beter kan. Dit neem ik mee in trainingen of bijvoorbeeld wanneer ik medewerkers coach op de werkvloer zelf.

concreet & praktisch

Dat is kenmerkend voor mijn werkwijze tijdens trainingen en coaching. Tijdens trainingen leg ik ingewikkelde theorie graag helder uit met concrete voorbeelden en oefeningen uit de praktijk. Zodat het voor medewerkers duidelijk en herkenbaar wordt.

Concreet en praktisch ben ik ook in gesprek met jou aan tafel en in mijn advies. Ik denk graag in mogelijkheden en oplossingen. Wat is er nodig op de werkvloer, voor de medewerkers én de cliënten. Maar ook andersom. Het maken van een vertaalslag in bijvoorbeeld nieuw beleid. Wat betekent dit in de dagelijkse praktijk? Wat is er nodig om het nieuwe beleid te implementeren? En dit vertalen in voor medewerkers herkenbaar taalgebruik. Lekker concreet en praktisch dus.

zien wat er speelt

Zien wat er speelt en wat er nodig is. Dat is wat ik kan en pas ik dan ook altijd toe. Sterker nog, dit is voor mij zelfs vanzelfsprekend. Door objectief, met een gepaste afstand en breed te kijken naar situaties, kan ik snel de vinger op de zere plek leggen. Of verbanden zien tussen oorzaak en gevolg. En dat is handig, in complexe situaties, maar ook wanneer ik meeloop in de praktijk tijdens bijvoorbeeld het afnemen van een QuickScan of Coaching- on- the- Job. Doordat ik dit snel doorzie, is mijn plan van aanpak gericht op wat er echt nodig is en sluit de trainingen en coaching daarom aan bij de juiste vraag en behoeften.

samen doen

Stil zitten en in gesprek over situaties zul je mij vast weleens zien doen, maar liever kom ik in actie. Tijdens coaching- on- the- Job bijvoorbeeld, steek ik ook zelf de handen uit de mouwen. Het ‘voordoen’, of het ‘samen doen’ maakt dat zelfvertrouwen van medewerkers wordt vergroot en zij het hierna zelf gaan doen. Praktische en laagdrempelige ondersteuning in combinatie met opbouwende feedback, zorgt ervoor dat nieuwe vaardigheden sneller eigen worden.

resultaatgericht

Aandacht voor wat er ‘nu’ speelt bij een medewerker of in het team vind ik belangrijk. Het ‘zien’ en ‘horen’ van de ander, zorgt voor verbinding. Maar, daarnaast ben ik ook resultaatgericht. Het grotere plaatje, het eindresultaat verlies ik niet uit het oog. 

Soms zijn deze heel strak neergezet, is er een deadline, en moet er binnen een korte periode zichtbaar resultaat zijn. Bijvoorbeeld wanneer er een aanwijzing is van de inspectie en er maatregelen zijn opgelegd. Het eindresultaat is al bepaald en deze is kraakhelder. Het goed kunnen werken onder deze druk en mijn resultaatgerichte aanpak komt dan goed van pas. 

eerlijk & transparant

Ik hou van eerlijke en transparante communicatie. Dus ook in het contact met jou als manager. Ik blijf doorvragen totdat ik de beoogde doelen helder heb. Korte lijnen, regelmatig contact via de mail, per telefoon of met elkaar aan tafel, zorgt ervoor dat ik in contact blijf met jou als opdrachtgever. 

Hierdoor kan ik met actuele informatie, trainingen en verbetertrajecten verder ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren. Tussentijdse evaluaties bij langere trajecten en eind-evaluaties, zijn standaard in mijn werkwijze.

netwerk

Doen waar je goed in bent en waar je blij van wordt. Zo denk ik erover. Wanneer er dus een vraag speelt of een behoefte is in een team of organisatie waar ik niet bij kan helpen, dan zal ik dit bespreekbaar maken tijdens een gesprek met jou. In mijn netwerk heb ik specialisten op diverse gebieden. Samen kunnen we dan kijken wie dan de juiste persoon is om jouw team of organisatie bij dit vraagstuk te helpen.

groei & ontwikkeling

Ik daag mijzelf uit om te blijven groeien en ontwikkelen. Als mens, maar ook als professional, in mijn werk. Ik vraag daarom feedback van jou en na afloop ook aan de medewerkers, hier leer ik van. Feedback geven? Dat doe ik ook! Mijn bevindingen staan in het evaluatieverslag of in het kwaliteitsrapport na een QuickScanZorg. Hierover gaan we in gesprek waarbij ik mijn bevindingen uitgebreid toelicht.

Ik heb o.a. samengewerkt met: 

kennismaken

Wil je kennismaken? Lees dan meer over mij bij Linda Vertelt of neem vrijblijvend contact met me op. Ik ben bereikbaar op 06 – 30963858 of stuur een e-mail naar info@bostrainingenadvies.nl